Sunday, June 3, 2012

Õpperetk Soomaale


KIK-i projekti raames käis 3. Klass Soomaal Riisa raba matkarajal, et näha oma silmaga raba ja tutvuda raba mitmekesise elustikuga.
Meie õpperetk toimus 10. mail. Hommikul kell 8 startisime kooli juurest parklast. Varsti jõudsimegi Soomaale. Riisa raba matkaraja ääres ootas meid kaks giidi Urve ja Triin. Nad jagasid meile koheselt pliiatsid ja 2 töölehte.  Kuna meid oli palju, siis moodustati 2 rühma-tüdrukute ja poiste rühm.
Enne kui rajale mindi korrati üle, kuidas rabas käituda. Retk läkski lahti, tüdrukud ees ja poisid järel, kõik hanereas. Meile räägiti, kuidas raba on tekkinud. Saime teada ja näha, et raba katavad vett täis imbunud turbasamblad,  tutvusime erinevate rabataimedega (kanarbik, hanevits, huulhein, kukemari, küüvits, lisaks saime proovida ka jõhvikat), näha  mände, mis olid kasvult kidurad ja tihti kõverad,  astuda raba peale ja tunda kui pehme ja märg on pinnas, katsuda kui külm on rabavesi  ja vaadata, kuidas üleliigne rabavesi mööda rabaoja  Navesti jõkke voolab.
Riisa raba matkaraja kogupikkus on 4,8 km. Meie käisime pool sellest rajast. Raba keskel, kus on väga lage, tutvustati  märgi, ajuti veega tätuvaid lohke-älveid ja suurt  pikklikku veekogu -  pruuniveelist laugast. Kuna raba nimetatakse puhta vee hoidlaks, siis  õnnestus meilgi  juua sellest laukast vett, mis oli  hapuka maitsega.   Saime teada, et joogijanu see vesi  ei kustuta, sest selles vees puuduvad mineraalained.
Giid rääkis veel, et  rabas on elutingimused karmid ja taimestik liigivaene. Seetõttu elab rabas vähem ka loomaliike. Vaatasime, et sipelgadki saavad rabas hästi hakkama ja et kohtuda rästikuga pole ka midagi ebatavalist. Sääski oli sel päeval vähe, kuigi ka nemad on peamised rabaputukad.  Juttu tuli ka teistest rabaelanikest - põdrast, karust, kes tulevad marjade valmimise ajal toitu otsima, jänestest, huntidest, kes võvad asutada rabaserva oma pesa.
Infot Riisa raba kohta saime palju. Erinevates puhkekohtades, mis jäid meie rajale, täitsime töölehtesid, et uued teadmised ikka hästi meelde jääks. Peale selle oli tore üllatus see, et saime Riisa rabast leitud taimedest teha toreda järjehoidja, mis jääb meile meenutama õppekäiku Riisa rabasse.
Meie rabamatk kestis peaaegu 3 tundi. Kui see läbi sai sõitsime  Soomaa looduskeskusesse, kus sõime kaasavõetud toitu ja puhkasime jalga.
Õppekäik Riisa rabasse oli huvitav  ja tore. Selline silmaringi arendav üritus meeldis kogu klassile. Ka giididele jätsime hea mulje.

Ave Naano, 3. klassi klassijuhataja

No comments:

Post a Comment